O mnie

Adwokat

Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską z pogranicza prawa cywilnego i medycznego (Roszczenia z tytułu wrongful birth i wrongful conception w prawie polskim) obroniła pod kierunkiem współautora Systemu Prawa Prywatnego, prof. zw. dr. hab. Adama Olejniczaka.

Aplikację adwokacką odbyła pod patronatem adw. Mariusza Paplaczyka w kancelarii Wiza Paplaczyk Adwokacka Spółka partnerska, gdzie miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego. W ramach zdobywanej praktyki obsługiwała zarówno osoby fizyczne, jak i spółki, związki zawodowe, fundacje czy stowarzyszenia.

Niezależnie od ukończonej aplikacji adwokackiej posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w jednej z największych poznańskich kancelarii notarialnych, dzięki czemu jest specjalistką w dziedzinie szeroko pojętego prawa nieruchomości, obsługi spółek prawa handlowego oraz przygotowywania umów.

Prowadzi zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Bankowej z zakresu prawa własności intelektualnej. Współpracuje także z Fundacją Centrum Badań Migracyjnych, udzielając pomocy prawnej cudzoziemcom.

Prywatnie angażuje się w działalność w zakresie praw człowieka, obecnie pełni funkcję Prezeski Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

W wolnym czasie biega, jeździ na rowerze i podróżuje.