Honorarium

Honorarium ustalane jest w każdej sprawie indywidualnie, w zależności od poziomu skomplikowania i nakładu pracy, może ono przybrać różne formy:

  • wynagrodzenie ryczałtowe (wynagrodzenie ustalane jest z góry za całe postępowanie lub za daną instancję)
  • wynagrodzenie za dokonanie czynności (wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego, wezwania do zapłaty itd.)
  • wynagrodzenie godzinowe (wynagrodzenie obliczane jako iloczyn stawki godzinowej i ilości poświęconego czasu)
  • wynagrodzenie miesięczne za stałą obsługę prawną
  • success fee (wynagrodzenie ustalane jest jako suma wynagrodzenia podstawowego oraz tzw. success fee, czyli wynagrodzenia za wygraną sprawę, ustalanego zazwyczaj jako procent od zasądzonej kwoty)
  • wynagrodzenie za poradę prawną (uzależnione jest od poziomu skomplikowania sprawy i długości spotkania)